Lidmaatschapsvoorwaarden

 • Aanvrager van de licentie, het lid, is de licentiehouder.
 • De licentie is persoonsgebonden en heeft een looptijd van drie jaar.
 • Verlenging moet uiterlijk één maand voor het verlopen van de licentie door de licentiehouder zelf schriftelijk of per email worden aangevraagd.
 • Licentiehouder is verplicht om de licentie op verzoek van de klant te tonen
 • Het lidmaatschap is verbonden aan het uitvoeren van licentie 1, 2 of 3.
 • Het lidmaatschap vervalt als niet aan de voorwaarden zoals genoemd in art. 5 van de Statuten voldaan kan worden.
 • De licentie vervalt per einde kalenderjaar als licentiehouder niet voldoet aan de voorwaarden van scholing.
 • De licentie vervalt per einde kalenderjaar als licentiehouder de kosten voor het lidmaatschap niet (op tijd) voldoet;
 • De licentie blijft eigendom van Palpabel en kan tijdelijk of permanent worden ingetrokken als de licentiehouder niet handelt conform de visie van Palpabel.
 • Het lidmaatschap is verbonden aan het huishoudelijk reglement en gedragscode. Door je aan te melden als lid ga je hiermee akkoord.
 • De licentie vervalt automatisch drie jaar na afgiftedatum, licentiehouder is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuwe licentie.

 

Reacties zijn gesloten.