Gedragscode Leden Palpabel

Houding tegenover de cliënt

De masseur van Palpabel zal zich met betrekking tot de houding tegenover de cliënt aan een aantal regels houden. De masseur/massagetherapeut:

 • Stelt de belangen van de cliënt op de eerste plaats; met inachtneming van het belang van de hond.
 • Respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • Informeert de cliënt of diens vertegenwoordiger op begrijpelijke wijze.
 • Gaat pas over tot behandeling nadat toestemming van de cliënt is verkregen.
 • Beschaamt het vertrouwen van de cliënt en de hond
 • Biedt de cliënt de mogelijkheid de behandeling op elk tijdstip te stoppen.
 • Verzamelt slechts de gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn.
 • Houdt een dossier bij en bewaart het dossier zodanig dat de gegevens voor derden niet toegankelijk zijn. Als de cliënt dat verzoekt, zal de masseur/massagetherapeut hem inzage in het dossier geven en hem eventueel een kopie verstrekken.
 • Houdt een dossier bij, met daarin een ondertekend anamnese formulier, verslaglegging, advies en aanvullende informatie over de behandeling. Gegevens dienen minimaal vijf jaar na het laatste bezoek bewaard te blijven.
 • Neemt bij zijn werkzaamheden de zorg in acht die een goed hulpverlener betaamt. Hij behandelt de cliënt met respect, neemt een anamnese af en heeft gedurende de behandeling voortdurend afstemming met de cliënt over de toe te passen behandelingen en handelingen.
 • Heeft de verantwoordelijkheid de cliënt door te verwijzen naar andere hulpverleners in het geval hij de cliënt niet verder kan behandelen of naar zijn mening verwijzing noodzakelijk is.
 • Stelt zich onafhankelijk en neutraal op tegenover commerciële instellingen of personen.
 • Houd zich aan de in het huishoudelijk reglement opgenomen uurtarieven.
 • Verricht alleen werkzaamheden (waaronder workshops) die aansluiten bij zijn/haar niveau/specialisatie. (sport, shiatsu, allround).

 

Relatie tot collega’s en andere hulpverleners

De masseur van Palpabel zal zich met betrekking tot de relatie tot collega’s en andere hulpverleners aan een aantal regels houden.
De masseur/massagetherapeut:

 • Zal streven naar het in stand houden van een goede samenwerking met andere beroepsbeoefenaren en dienstverleners op het terrein hondenwelzijn.
 • Biedt collega’s redelijk wijs hulp waarover hij op basis van zijn deskundigheid en ervaring beschikt.
 • Is bereid tot samenwerking en het verstrekken van informatie op basis van wederkerigheid.
 • Bekritiseert geen collega’s of de beroepsvereniging in het openbaar of ten overstaan van de cliënt.
 • Zal bij doorverwijzing geen relevante informatie achterhouden en indien nodig overleg plegen met degene waar naar wordt doorverwezen. Stelt zich collegiaal op naar andere masseurs.

Reacties zijn gesloten.