De vereniging

De Beroepsvereniging Kynologisch Masseurs en Therapeuten “Palpabel” is opgericht op 31 augustus 2015. Het bestuur van de BKMT Palpabel bestaat uit vijf leden die voor vier jaar gekozen worden door de leden tijdens de Algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt tenminste één maal per jaar georganiseerd en is alleen toegankelijk voor leden.

Het verder professionaliseren van de kwaliteit en de beroepsuitoefening van de Kynologisch Masseurs en Massagetherapeuten is het hoofddoel van de vereniging.

Palpabel bereikt haar doelen door de volgende activiteiten te ondernemen:

  • het hanteren en actueel houden van het beroepsprofiel;
  • het hanteren van het licentiereglement, zodat deelname aan de beroepsvereniging Palpabel een waarborg voor vakbekwaamheid betekent;
  • het bevorderen van intervisie tussen leden onderling;
  • het gezamenlijk ondernemen van activiteiten voor evenementen
  • het opfrissen van kennis en vaardigheden aan de hand van bijscholing;
  • het controleren op jaarlijkse bij- en nascholing;
  • het geven van voorlichting over massage(therapie).

Reacties zijn gesloten.